جایگزین ها‌ی سیگار
جایگزین های سیگار جایگزین‌ها شامل آدامس، شیرینی، قرص، سیگارهای گیاهی، چسب و یا سیگار های الکترونیکی (الکترواسموک ها) و ... هستند. لطفا از هیچ کدام از آنها استفاده نکنید. واقعیت این است که این [...]
بستگان سیگاری ها
بستگان سیگاری ها یک توصیه مهم به بستگان سیگاری ها توصیه به کسانی که قصد دارند یکی از بستگان سیگاری و یا دوستانشان را از دام سیگار نجات دهند. اگر شما فرزندی دارید که می‌دانید سیگار می‌کشد و یا [...]
اطلاعات تماس

لطفا در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات یا راهنمایی، در برقراری تماس با ما تردید نفرمایید.

071-36665862

8:00 الی 18:00

عضویت در مجله اینترنتی رایگان