article10-02

سم های موجود در سیگار

لسیت سموم موجود در سیگار و موارد کاربرد هرکدام از این سم ها به صورت مجزا

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات تماس

لطفا در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات یا راهنمایی، در برقراری تماس با ما تردید نفرمایید.

071-36665862

8:00 الی 18:00

عضویت در مجله اینترنتی رایگان