article8-01

همنشین شدن با فرد شیگاری

افراد غیر سیگاری همیشه سعی مبکنند از افراد سیگاری دوری کنند تا مضرات دود سیگار به آنها نرسد.

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات تماس

لطفا در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات یا راهنمایی، در برقراری تماس با ما تردید نفرمایید.

071-36665862

8:00 الی 18:00

عضویت در مجله اینترنتی رایگان