در حال به روز رسانی سایت هستیم

به زودی با شما خواهیم بود. لطفا در موارد ضروری با آیدی تلگرام tarkcigar_admin یا شماره موبایل 09175308363 ارتباط برقرار کنید.

اطلاعات تماس

لطفا در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات یا راهنمایی، در برقراری تماس با ما تردید نفرمایید.

[aerious_icon_list_item icon_pack = 'fontawesome' icon_fa='fa fa-envelope-o' icon_ei = '' icon_size = '' icon_color='' title_color='' title='info@tarkcigar.com' link='mailto:info@tarkcigar.com' target='_self' padding_right='' margin_bottom='']
[aerious_icon_list_item icon_pack = 'eleganticons' icon_fa='' icon_ei = 'icon_phone' icon_size = '' icon_color='' title_color='' title='071-36665862' link='' target='_self' padding_right='' margin_bottom='']
[aerious_icon_list_item icon_pack = 'fontawesome' icon_fa='fa fa-clock-o' icon_ei = '' icon_size = '' icon_color='' title_color='' title='8:00 الی 18:00' link='' target='_self' padding_right='' margin_bottom='']
[aerious_icon_list_item icon_pack = 'fontawesome' icon_fa='fa fa-map-marker' icon_ei = '' icon_size = '' icon_color='' title_color='' title='شیراز - مجتمع خلیج فارس - واحد 4448' link='https://goo.gl/maps/HNb37k6waiT2' target='_blank' padding_right='' margin_bottom='']
عضویت در مجله اینترنتی رایگان